OPHØRSUDSALG - SPAR 50 % PÅ ALT SHOP NU! (Ingen fortrydelsesret)

YOGA VERSUS PILATES

YOGA VERSUS PILATES

YOGA VERSUS PILATES

YOGA VERSUS PILATES

… hvad er egentlig forskellen

Yoga versus Pilates. Er det to forskellige udtryk for den samme type træning, eller er der forskel. Og i givet fald, hvad er så egentlig forskellen?

Kort fortalt så er Yoga og Pilates to forskellige træningsdiscipliner med hver deres oprindelige udgangspunkt.

Set udefra minder de to typer sportsudøvelse om hinanden langt hen ad vejen, selv om der alligevel er små forskelle, når man ser godt efter. 

Nedenfor kan du få et lille overblik over yoga versus pilates.

15 % AF ALLE DANSKE KVINDER DYRKER YOGA

Ifølge Idrættens Analyseinstitut så dyrker 15 % af alle danske kvinder yoga, mens tallet tilsvarende kun er 2 % hos mændene. Opgørelsen er fra 2016, og intet tyder på, at antallet der dyrker denne form for sport, er nedadgående. Nok snarere tværtimod. Det kan der være rigtig mange årsager til, blandt andet, at yoga (og pilates i øvrigt) ikke kræver den store plads, og derfor nemt kan dyrkes hjemme på stuegulvet, når først de grundlæggende teknikker er indøvet.

FÆLLESNÆVNEREN FOR YOGA OG PILATES

Fælles for både yoga og pilates er at de er såkaldte ”low impact workouts”. Det skal forstås sådan, at træningsformerne ikke anvender tunge vægte, maskiner m.v. men derimod kroppen som modvægt til bevægelser. Udført med de rigtige teknikker og øvelser vil udbyttet af træningen være effektiv og virksom. 

Der er altså meget at hente ved disse former for træning. Udbyttet er dog ikke store og meget synlige muskler, men derimod tonede, slanke og udholdende muskler. Deraf nok forskellen i udøvere blandt kvinder og mænd.

YOGA VERSUS PILATES – YOGA HAR STOR VÆGT PÅ DET HOLISTISKE

Grundlæggende er Yoga en holistisk og spirituel ”sport”, eller disciplin om man vil. Yoga har rødder tilbage til Indien lang tid før vores tidsregning – altså flere tusinde år tilbage. Yogas udgangspunkt var spirituelt med en holistisk forståelse, hvor fokus var på at bringe harmoni mellem psyken og kroppen.

Egenskaber som i dag i den vestlige verden er naturligt efterspurgt som følge af øgede krav til os selv og hinanden og – ikke mindst stigende stress hos mange. Eller i det hele taget manglen på, at kunne se meningen med det hele. 

Yoga sætter altså hele mennesket i centrum, og derfor er der som udgangspunkt vægt på åndedræt og fordybelse i netop åndedrættet og dets indvirkning på såvel psyken, som det psykosomatiske.

Altså koblingen mellem tankerne – eller det at have ”ingen tanker”, og dets indvirkning på kroppens fysiologi, og dermed det mentale aspekt i menneskets indvirkning på sundhed og heling af krop og ubalancer.

I koblingen mellem det psykiske og det fysiske indgår foruden åndedrætsøvelser, øvelser som forbedrer kropskontrol, fleksibilitet og styrke – især udholdenhedsstyrke. Som en naturlig forskel på de enkelte individer, vil Yoga desuden udfordre deltagerne på forskellig vis som i andre fysiske-/sportsdiscipliner. Øvelser som udfordrer den ene, eksempelvis på balance vil på en anden udøver måske foruden balance også udfordre vedkommendes åndedræt og kondition.

Yoga foregår på gulvet eller på en måtte placeret på gulv/underlag. Der er stor fokus på smidighed, core, stræk og altså kombinationen mellem psyken, åndedrættet og udøvelsen af de enkelte øvelser.

Yoga har altså stor fokus på, at sindet hele tiden er med under øvelserne, som derfor ofte får et spirituelt præg.

Der er selvfølgelig i dag stor forskel på, hvordan Yoga udøves, og hvordan der undervises i selve disciplinen. Nogle steder praktiseres den i dens rene form, og andre steder er den tilpasset med mere fokus på øvelserne og mindre på det spirituelle/holistiske.

PILATES HAR STØRRE FOKUS PÅ STYRKE OG BRUG AF REDSKABER

Yoga og Pilates har rigtig mange fællesnævnere, men hvor Yoga kun i ringe grad – i hvert fald i dens rene form, anvender redskaber, så inddrages disse i forskellige former oftere i Pilates.

Pilates disciplinen blev udviklet af tyskeren Joseph Pilates. Pilates blev født i 1883. I sine unge år led Pilates af engelsk syge og astmatisk bronkitis. Hans entusiasme og beslutsomhed for at blive helbredt førte ham senere til at blive gymnast, dykker og skiløber.

Efter at være flyttet til England i 1912, ernærede Pilates sig i sine unge år som cirkusartist, bokser og selvforsvarsinstruktør. Under Første Verdenskrig var han interneret sammen med andre tyskere, og under denne internering udviklede han sine første fysiske teknikker, som han afprøvede på andre internerede landsfæller.

Disse teknikker dannede grundlaget for den senere udvikling af hele Pilates idéen.

I slutningen af krigen arbejdede Joseph Pilates på et hospital, hvor han hjalp gangbesværede patienter med at lære at gå. Her fastspændte han sengefjedre til sengene for at støtte patienternes ben. Denne idé førte senere til udviklingen af hans berømte træningsrekvisit ”Cadillac”.

Pilates emigrerede i starten af 1920´erne til USA, hvor han sammen med sin hustru udviklede Pilates teknikkerne, som de underviste i, i deres Body-Conditioning Gym” i New York.

Joseph Pilates byggede sit arbejde på 3 grundprincipper: Åndedræt, ”helkropssundhed” og ”helkrops inddragelse hvor også kombinationen af sind og krop indgik.

Som det sker med så meget andet, så har Pilates disciplinen også udviklet sig over tid. Nu om dage er det biomekaniske i højere grad inkluderet i træningen (analyse af og forståelse for kroppens og ekstremiteternes bevægelse). På samme måde er træningsrekvisitter blevet mere og mere inddraget i den moderne Pilates.

I dag er Pilates filosofien og træningsteknikkerne spredt over hele verden. Det skønnes at mere end 12 millioner dyrker Pilates og at antallet er i vækst.

OPSUMMERING AF YOGA VERSUS PILATES

Yoga og Pilates minder basalt meget om hinanden, og teknikkerne overlapper på flere områder hinanden. Men hvor Yoga har sit udgangspunkt i det holistiske og spirituelle, har Pilates sit i det kropslige. Altså at hele/helbrede kroppen og undgå fysisk forfald.

I Yoga anvendes kun ganske få rekvisitter som fx måtte og yogablokke, mens anvendelsen af træningsrekvisitter er større generelt i Pilates. Her anvendes typisk forskellige slags bolde og træningselastikker foruden den obligatoriske træningsmåtte.

Del på Facebook
Del på Mail

Spar 15%

på første køb!

Rabatkode:

velkommenigang

Velkomsttilbuddet kan bruges én gang pr. kunde og kan ikke benyttes sammen med andre rabatkoder og/eller i forvejen nedsatte varer

Har du spørgsmål af nogen art, så er du altid velkommen til at kontakte os.